Thông báo về việc tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT Chuyên ĐHSP năm 2021

Phiếu đăng kí tuyển sinh năm 2021: TẢI TẠI ĐÂY
Phiếu đăng kí xét tuyển thằng năm 2021: TẢI TẠI ĐÂY

Leave a Reply