Các cựu học sinh giúp nhà trường lan tỏa thông tin ❤
Trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm có lịch sử hình thành và phát triển 56 năm từ 1966. Đến nay, trường đã đào tạo được 53 khóa ra trường với hàng chục nghìn cựu học sinh đang cống hiến, làm việc ở nhiều nơi trên thế giới. Năm 2021, nhà trường tổ chức lễ kỉ niệm 55 năm Chuyên Sư phạm và xây dựng mạng lưới kết nối “Chuyên Sư Phạm toàn cầu” nhằm tạo ra một sân chơi hỗ trợ nhau giữa các cựu học sinh, giữa cựu học sinh và nhà trường. Trong khoảng thời gian đó nhà trường đã công bố:
1. Trang web chính thức của nhà trường: www.chuyensp.edu.vn
2. Trang web sẽ chuyển đổi thành chính thức trong tương lai gần: www.csp.edu.vn
3. Fanpage chính thức của nhà trường trên facebook: https://www.facebook.com/chuyendaihocsupham/
4. Nhóm chính thức của Hội cựu học sinh CSP trên facebook: https://www.facebook.com/groups/cuuhocsinhcsp/
5. Trang chính thức của CSP trên Linkin: https://www.linkedin.com/school/15136036/admin/
6. Bảo tàng số Chuyên Sư phạm: https://csp.baotangso.com/
7. Đoàn trường THPT Chuyên ĐHSP: https://www.facebook.com/doantruongcsp
Nay, nhà trường xin khẳng định lại một lần nữa, chỉ các trang, nhóm có danh sách nêu trên mới được nhà trường bảo hộ thông tin. Các thông tin trên các website, fanpage nhà trường quản lí đảm bảo thông tin của nhà trường. Các thông tin trên nhóm cựu học sinh được nhà trường theo dõi và đính chính chính xác.
Hiện nay, theo phản ánh của nhiều cựu học sinh Chuyên Sư phạm, xuất hiện 1 số profile, group lấy tên “Chuyên Sư phạm” hay “CSP – Hội Học Sinh & Cựu Học Sinh Trường THPT Chuyên Sư Phạm” và đăng tải nhiều thông tin liên quan đến CSP thậm chí giả mạo cựu học sinh CSP. Nhà trường khẳng định các trang này đều là các trang tự phát, không chịu sự quản lý của nhà trường.
Nhà trường đề nghị các tổ chức, cá nhân, hội, nhóm … không lập các page, group … lấy tên “Chuyên Sư phạm” hoặc “Cựu học sinh Chuyên Sư phạm” và các tên khác gây hiểu nhầm với các trang chính thức của nhà trường và Hội cựu học sinh đã được công bố.
BAN GIÁM HIỆU

Leave a Reply