CHUYÊN SƯ PHẠM

Thầy Phạm Minh Phương

Phó hiệu trưởng

Thầy Phạm Minh Phương tốt nghiệp Cử nhân Sư phạm Toán năm 2000 và Thạc sĩ Lý luận và PPDH bộ môn Toán năm 2006 tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Thầy bắt đầu công tác tại trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm từ năm 2000 đến nay và đã đồng hành cùng nhiều thế hệ học sinh chuyên cũng như đội tuyển Toán đi thi quốc gia và quốc tế. Năm 2004, thầy được bổ nhiệm làm Phó hiệu trưởng THPT Chuyên Đại học Sư phạm.  

Thầy Phạm Minh Phương cũng là một cựu học sinh của trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm. Thầy là học sinh lớp chuyên Toán khóa 27 và nhân tố kết nối các thế hệ cựu học sinh trong trường. 

Hình ảnh

Thành tích

Từ năm 2000 tại trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm, thầy Phạm Minh Phương đã tham gia vào công tác giảng dạy và đào tạo học sinh giỏi của trường. Thầy có nhiều công trình sách giáo khoa, sách tham khảo và là tham gia vào viên biên soạn sách giáo khoa THPT mới.
  • Nhiều năm chủ nhiệm và giảng dạy các lớp Chuyên Toán, tham gia giảng dạy chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi và giảng dạy đội tuyển học sinh giỏi của nhà trường. 
  • Tham gia giảng dạy, bồi dưỡng học sinh giỏi cho nhiều tỉnh thành trên cả nước.  
  • Nhiều năm tham gia tập huấn, bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia, quốc tế.  
  • Có nhiều sáng kiến trong giảng dạy, bồi dưỡng học sinh năng khiếu.  
  • Là tác giả, đồng tác giả của nhiều sách tham khảo.  
  • Tác giả sách giáo khoa THPT mới (bộ Cánh Diều).  
thay Phuong 2

Sách - Công trình

Bài viết về giáo viên

Hiệu trưởng trường chuyên Sư phạm gửi thư chiêu sinh học sinh giỏi cấp tỉnh

Có gì trong lá thư của hiệu trưởng chuyên Sư phạm gửi học sinh khiến phụ huynh phát sốt?

Gửi lời tới thầy cô