Trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm xin thông báo tới quý phụ huynh và học sinh điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022-2023

Kết quả thi tra theo đường link sau: http://Daotao.hnue.edu.vn/chuyen2022

1. PHÚC KHẢO BÀI THI

Nhà trường nhận đơn phúc khảo, theo mẫu có sẵn, từ 8h00 đến 11h30 và từ 13h30 đến 16h30, từ ngày 13/06/2022 đến ngày 16/06/2022 tại P.102 – nhà D1 – trường ĐHSPHN, lệ phí: 80.000đ/1 môn.

2. ĐĂNG KÍ XÉT TUYỂN LỚP KHÔNG CHUYÊN (LỚP CHẤT LƯỢNG CAO)

Những học sinh tra cứu kết quả có chữ XT được quyền đăng ký xét tuyển vào lớp không chuyên (lệ phí XT: 80.000đ). Đăng ký theo mẫu có sẵn, từ 8h00 đến 11h30 và từ 13h30 đến 16h30) tại P.102 nhà D1 – trường ĐHSPHN từ ngày 13/06/2022 đến ngày 26/06/2022.

Trân trọng!

Leave a Reply