CHUYÊN SƯ PHẠM

Tầm nhìn sứ mệnh

Trường Trung học Phổ thông Chuyên Đại học Sư phạm trực thuộc Đại học Sư phạm Hà Nội, tiền thân là Khối Trung học Phổ Thông Chuyên Toán-Tin của trường Đại học Sư phạm Hà Nội, được thành lập vào năm 1966. Ban đầu, mục tiêu của trường là bồi dưỡng những học sinh Việt Nam xuất sắc về Toán học. Sau một số đợt mở rộng quy mô, trường hiện là cơ sở đào tạo đa lĩnh vực dành cho các học sinh có năng khiếu về: Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Văn học và tiếng Anh.

Hàng năm, trường nằm trong top đầu về điểm trung bình trong kì thi tốt nghiệp THPT quốc gia của Bộ Giáo dục & Đào tạo Việt Nam và có tỉ lệ học sinh được xét tuyển vào các trường đại học danh tiếng trong và ngoài nước cao. Trường là một trong những trường trung học phổ thông Việt Nam có thành tích cao nhất trong các kì thi Olympic khoa học quốc tế. Trường đã đào tạo ra 4 thứ trưởng và tương đương trong chính phủ Việt Nam, nhiều giáo sư khoa học đầu ngành tại các trường đại học và viện nghiên cứu trong và ngoài nước, các doanh nhân có ảnh hưởng và những người thành công trong nhiều lĩnh vực.

Trong 55 năm hoạt động (từ năm 1966 đến nay), trường Trung học phổ thông Chuyên Đại học Sư phạm đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc phát hiện, bồi dưỡng học sinh năng khiếu để đào tạo nên đội ngũ nhân lực có chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của cả nước và hội nhập quốc tế. Trường luôn hoạt động trên nguyên tắc đảm bảo nền tảng giáo dục toàn diện, phân hóa và cá biệt, đảm bảo sự tôn trọng cạnh tranh bình đẳng góp phần tạo động lực cho giáo viên và học sinh.

Tầm nhìn đến năm 2030:

– Xây dựng và phát triển trường THPT Chuyên ĐHSP trở thành cơ sở giáo dục THPT hàng đầu, góp phần phát triển toàn diện cả về phẩm chất và năng lực, hài hòa Đức – Trí – Thể – Mỹ và phát huy tốt nhất tiềm năng của mỗi học sinh.  

– Xây dựng trường THPT Chuyên ĐHSP thành hình mẫu của các trường trung học phổ thông về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, về đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, về công tác quản lý chỉ đạo và tổ chức các hoạt động giáo dục.