Để chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20 – 11 năm 2007, liên chi đoàn Khối THPT Chuyên, trường Đại học Sư phạm Hà Nội phát động cuộc thi báo tường

THỂ LỆ CUỘC THI BÁO TƯỜNGCHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20 – 11

Để chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20 – 11 năm 2007, liên chi đoàn Khối THPT Chuyên, trường Đại học Sư phạm Hà Nội phát động cuộc thi báo tường:

Quy định:

1. Nội dung

Khuyến khích: Tự sáng tác, các ý tưởng sáng tạo. Nếu là bài sưu tầm cần nói rõ là sưu tầm.

2. Hình thức

Leave a Reply