Học bổng Trường Đại học Quốc tế Tokyo (Tokyo International University – TIU)

Học bổng Trường Đại học Quốc tế Tokyo (Tokyo International University – TIU). Chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh (English Track Program – E-Track) của Trường Đại học Quốc tế Tokyo – Tokyo International University (TIU) dành cho sinh viên quốc tế có 3 ngành: Kinh tế Kinh doanh (Business Economics) Quan hệ Quốc […]

Thông tin Đại học Quốc tế Tokyo

Ảnh: Cơ sở Ikebukuro của TIU sẽ khánh thành vào năm 2023 Trường Đại học Quốc tế Tokyo – Tokyo International University (TIU) Nhật Bản được thành lập từ năm 1965. Chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh (English Track Program – E-Track) dành cho sinh viên quốc tế hiện có hơn 1300 sinh viên […]