RMIT Việt Nam tập trung mạnh vào STEM

Với kế hoạch mở rộng chương trình giảng dạy, xây dựng năng lực và hoạt động nghiên cứu trong các lĩnh vực chính thuộc STEM, Đại học RMIT hướng tới xây dựng khoa Khoa học, Kĩ thuật và Công nghệ trở thành một khoa quốc tế hàng đầu Việt Nam. Tân Trưởng khoa Khoa học, […]