Liên hệ

TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

Địa chỉ: Nhà D – 136 Xuân Thuỷ – Cầu Giấy – Hà Nội.
Điện thoại: (0243) 75.47.661 Fax: (0243) 75.47.661
Email: c3chuyendhsp@hanoiedu.vn
Website: https://csp.edu.vn/