Hành trình phát triển

1966
Lịch sử Chuyên Sư Phạm
Thành lập Lớp Toán đặc biệt

Trong thời gian chiến tranh, Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa đã giao cho Bộ Giáo dục thành lập các lớp Toán đặc biệt dành cho các học sinh có năng khiếu về Toán học, đặt tại các trường đại học, nhằm tạo nguồn cán bộ chất lượng cao phục vụ cho công cuộc xây dựng, kiến thiết đất nước. Với tư cách là trường Đại học Sư phạm trọng điểm Quốc gia, có đội ngũ những nhà sư phạm giỏi, những nhà khoa học có uy tín, trường Đại học Sư phạm Hà Nội được giao nhiệm vụ thành lập một trường như vậy. Vào ngày 24 tháng 12 năm 1966, lớp Toán đặc biệt của Trường Đại học Sư phạm đã được mở cho ba mươi ba học sinh giỏi toán ở khu vực di tản tại huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên. Lớp học đó chính là tiền thân của Trường Trung học phổ thông Chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội ngày nay. 

Từ 1966 đến 1995, trường có tên là “Lớp toán đặc biệt”, nằm dưới sự quản lý của Khoa Toán, trường Đại học Sư phạm Hà Nội I.

1995
Lịch sử Chuyên Sư Phạm
Hệ THPT Chuyên Toán-Tin

 Năm 1995, Khối đổi tên thành: “Hệ Trung học phổ thông Chuyên Toán-Tin, Đại học Sư phạm Hà Nội”, vẫn nằm dưới sự quản lý của Khoa Toán-Tin và mở thêm lớp chuyên Tin học.

2005
Lịch sử Chuyên Sư Phạm
Khối THPT Chuyên Đại học Sư Phạm Hà Nội

Năm 2005, Hệ Trung học phổ thông Chuyên lấy tên chính thức: “Khối THPT Chuyên Đại học Sư Phạm Hà Nội”, hoạt động với tư cách một khoa của Đại học Sư phạm Hà Nội và mở rộng lần hai với những lớp chuyên về Văn học, Vật lý, Hóa học và Sinh học.

2009
Lịch sử Chuyên Sư Phạm
Trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm

Năm 2009, trường chính thức trở thành một đơn vị có tư cách pháp nhân riêng thuộc Đại học Sư phạm Hà Nội với tên gọi “Trường Trung học phổ thông Chuyên Đại học Sư phạm”. Từ đây, trường dần dần mở thêm chuyên tiếng Anh và các lớp cận chuyên.