Thông tin về ký túc xá, giúp học sinh sắp nhập học cảm thấy có đủ thông tin, rõ ràng… giúp các học sinh mới nhập học từ các tỉnh cảm thấy an tâm