CAND – “Tôi yêu toán bằng một tình yêu giống như định mệnh vậy. Tôi làm toán như bị thôi miên”. Mỗi lần gặp Phó Giáo Sư – Tiến Sĩ (PGS.TSKH) Vũ Đình Hòa, tôi lại nhớ câu nói này của anh. Anh là “chủ nhân” Huy chương Bạc Olympic Toán quốc tế (IMO) đầu tiên của Việt Nam.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Leave a Reply