Hợp tác trong nước

1. Hợp tác với các khoa trong trường Đại học Sư phạm:

Hợp tác giảng dạy:

  • Các giảng viên ở các khoa tham gia giảng dạy chính khóa ở trường. 
  • Các chuyên gia ở các khoa tham gia giảng dạy chuyên đề, bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi của nhà trường.

Hợp tác về cơ sở vật chất: Học sinh của nhà trường được sử dụng cơ sở vật chất của các khoa trong trường Đại học Sư phạm.

2. Hợp tác với các đơn vị ngoài trường:

  • Bộ Giáo dục và Đào tạo: Các giáo viên của nhà trường thường xuyên tham gia học tập và giảng dạy các lớp tập huấn, bồi dưỡng học sinh giỏi, bồi dưỡng các đội tuyển quốc gia, quốc tế do Bộ giáo dục và Đào tạo tổ chức.
  • Các trường THPT Chuyên trong cả nước: Nhà trường có quan hệ hợp tác với hầu hết các trường THPT Chuyên trong cả nước. Các giáo viên của nhà trường thường xuyên tham gia giảng dạy, bồi dưỡng học sinh giỏi cho các trường chuyên trong cả nước. Một số giáo viên giỏi, nhiều kinh nghiệm của các trường Chuyên cũng tham gia giảng dạy, bồi dưỡng các đội tuyển của nhà trường.
  • Các trường THCS chất lượng cao ở Hà Nội
  • Các viện nghiên cứu: Viện toán học, Viện nghiên cứu cao cấp về toán.
  • Hợp tác với các trường đại học trong nước: Trường có mối quan hệ, hợp tác với nhiều trường đại học tốp đầu cả nước: Đại học Ngoại Thương, ĐH Kinh tế quốc dân, ĐH Bách Khoa Hà Nội, ĐH Fulbright Việt Nam… Hàng năm rất nhiều học sinh của nhà trường được tuyển thẳng vào các trường này.

Tin tức hợp tác trong nước