Hợp tác quốc tế

Trường có mối quan hệ, hợp tác, giới thiệu học sinh cho nhiều trường đại học danh tiếng trên thế giới. Hàng năm có nhiều học bổng cao cho học sinh đi du học tại các trường này.

  • Singapore: NUS, NTU và NUS High School (Học bổng Astar). Hàng năm nhiều học sinh của trường được học bổng Astar và du học tại NUS High school, nhiều em đạt học bổng cao tại NUS và NTU.
  • Nhật Bản: Đại học Quốc tế Tokyo, APU.
  • Canada: University of Waterloo.

Ngoài ra, trường có nhiều hợp tác với các trung tâm ngoại ngữ, các tổ chức định hướng du học có uy tín. Hàng tháng đều có các buổi tư vấn, định hướng nghề nghiệp, du học…

Tin tức hợp tác quốc tế