Cơ chế chi dự kiến của Quỹ Khuyến học, Khuyến tài Chuyên Sư Phạm

Học bổng và hỗ trợ đào tạo học sinh giỏi 

 

 • Học bổng Khuyến khích Đa dạng: Học bổng 30 triệu cho năm đầu tiên (lớp 10) với các học sinh có điều kiện khó khăn trúng tuyển có điểm cao nhất/tỉnh (ngoài thàn phố Hà Nội)  

 • Học bổng Khuyến khích học sinh giỏi: Học sinh đạt giải các kỳ thi HSG/NCKH quốc tế: 

 1. Học sinh đạt giải các kỳ thi HSG/NCKH quốc tế: Nhất/nhì/ba/bằng khen: 200/100/50/20 triệu x 2-3 suất/năm. Ưu tiên các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi.
 2. GV hướng dẫn: Nhất/nhì/ba/bằng khen: 30/15/7/3 triệu x 2-3 suất/năm

 
 • Trợ cấp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cho học sinh giỏi: Bồi dưỡng cho các giảng viên và chuyên gia tham đào tạo các đội tuyển học sinh giỏi hoặc các chương trình nghiên cứu, mua sắm thiết bị trực tiếp phục vụ nghiên cứu/đội tuyển

 • 50 triệu/đội tuyển * 7 đội tuyển thi HSG/năm

 • 30 triệu/đội tuyển * 7 lĩnh vực thi ISEF/năm

 • Hợp tác quốc tế: cử học sinh tham gia các trại hè quốc tế có uy tín và đón tiếp học sinh các trường chuyên trong khu vực tới CSP 

   

 • 100 triệu/trường * 3 trường đối tác\

 •  

Tài trợ các học sinh có hoàn cảnh khó khăn

 • Tài trợ với các học sinh có hoàn cảnh khó khăn 

Tài trợ  trang thiết bị giáo dục

 • Bổ sung đầu sách cho thư viện trường
 • Máy chiếu và màn hình cho các phòng học đội tuyển
 • Nâng cao chất lượng âm thanh phòng học đội tuyển tiếng Anh