Trong khuôn khổ hợp tác khoa học với CHLB Đức, được sự tài trợ của DAAD (Tổ chức Trao đổi Hàn lâm Đức) và sự hỗ trợ của một số tổ chức khoa học, giáo dục trong nước và quốc tế, Trường ĐHSP Hà Nội và Trường ĐHSP thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Trường Đại học Tổng hợp Hamburg, CHLB Đức, UBQG Thập kỉ Giáo dục vì sự Phát triển Bền vững (GDPTBV) của Việt Nam, UBQG UNESCO của Việt Nam và UNESCO Offfice Hà Nội tổ chức Hội thảo chuyên đề “Nâng cao nhận thức và năng lực ứng phó với những thách thức của biến đổi khí hậu”

1. Tên Hội thảo-Tập huấn :

2. Thời gian và địa điểm:

3. Đối tượng tham gia:

4. Mục đích hội thảo:

3. Các chủ đề chính của Hội thảo:

4. Các hoạt động chủ yếu của Hội thảo:

5. Thể lệ tham gia Hội thảo-Tập huấn

PGS,TS Trần Đức Tuấn

Các đại biểu sẽ nhận được giấy mời một tuần trước khi khai mạc Hội thảo.

Leave a Reply