🔖🏤Học bổng Trường Đại học Quốc tế Tokyo (Tokyo International University – TIU).
Chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh (English Track Program – E-Track) của Trường Đại học Quốc tế Tokyo – Tokyo International University (TIU) dành cho sinh viên quốc tế có 3 ngành:
1️⃣ Kinh tế Kinh doanh (Business Economics)
2️⃣ Quan hệ Quốc tế (International Relations)
3️⃣ Kinh doanh Số và Đổi mới (Digital Business and Innovation).
📩 Hướng dẫn nộp hồ sơ, xem tại link sau: https://drive.google.com/file/d/1mtPI6yifEyFw81DbW-6919IvjyKz6S8q/view?usp=sharing

Leave a Reply