Ngày 14-12-2018, đại diện trường Đại học Hyogo (UH), Nhật Bản tới thăm và làm việc với trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm với mong muốn tuyển và cấp học bổng cho những học sinh ưu tú của Chuyên Sư phạm theo học Chương trình Global Business Course tại trường Hyogo.

Đại học Hyogo là một trường đại học công lập tại Nhật Bản có trụ sở chính được đặt tại Chuo-ku, thành phố Kobe.Trường đại học Hyogo (UH) được thành lập vào tháng 4 năm 2004 sau khi tích hợp 3 trường đại học ở quận Hyogo là Đại học Thương mại Kobe, Viện Công nghệ Himeji và Trường Đại học Nghệ thuật và Khoa học Hyogo. 

Học sinh cũng có thể tham khảo trực tiếp tại: https://u-hyogogbc.weebly.com/

Leave a Reply