Tạ Quỳnh Giang là cựu học sinh K39 Lý trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm.

Việc Quỳnh Giang, hiện sống ở Singapore, giành giải Vàng cuộc thi hoa thường niên của Malaysia cho thấy cô đã đúng khi theo đuổi đam mê.

Leave a Reply