Ban Giám Hiệu

Hiệu trưởng

Các tổ bộ môn

Năm học 2021-2022

Tổ Toán Tin giảng dạy môn Toán học và Tin học do TS. Hà Duy Hưng làm tổ trưởng.

Năm học 2021-2022

Tổ Tự nhiên giảng dạy các bộ môn Vật lý, Hóa học, Sinh học và Công nghệ do ThS. Quách Phạm Thùy Trang làm tổ trưởng.

Tổ Ngữ văn

Năm học 2021-2022

Tổ Ngữ văn gồm các thầy cô giảng dạy bộ môn Ngữ văn do cô giáo Nguyễn Bích Thảo làm tổ trưởng.

Tổ Xã hội

Năm học 2021-2022

Tổ Xã hội giảng dạy các bộ môn Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân và Công nghệ (lớp 11, 12) do cô giáo Nguyễn Thị Nga làm tổ trưởng.

Tổ Tiếng Anh

Năm 2021-2022

Tổ Tiếng Anh giảng dạy bộ môn tiếng Anh, do cô giáo Nguyễn Thị Hoài Hương làm tổ trưởng.

Tất cả giáo viên >

Đơn vị chức năng

Đoàn Thanh niên

Năm 2021-2022

Đoàn Thanh niên, tiền thân là Liên chi đoàn Khối THPT Chuyên ĐHSP, thành lập năm 2009 cùng với sự ra đời của trường THPT Chuyên ĐHSP.

Tất cả giáo viên >

Công đoàn

Năm học 2021-2022

Công đoàn chăm lo đời sống cho cán bộ công nhân viên trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm.

Tất cả giáo viên >

Tổ Văn phòng

Năm học 2021-2022

Tổ Văn phòng gồm bộ phận Văn phòng và Tài chính.

Tất cả giáo viên >