CHUYÊN SƯ PHẠM

Đỗ Đức Thái

HCĐ Olympic Toán Quốc tế 1978

 

GS.TSKH, Trưởng khoa Toán, ĐH Sư phạm HN

HCV Olympic Toán
Năm 1974