CHUYÊN SƯ PHẠM

Đinh Tiến Cường - HCV Toán Quốc tế 1989

Huy chương vàng Olympic toán quốc tế năm 1989.

HCV Olympic Toán
Năm 1974

Link tới wiki của anh Đinh Tiến Cường: https://vi.wikipedia.org/wiki/Đinh_Tiến_Cường

Giáo sư Tiến sĩ khoa học Đinh Tiến Cường, cựu học sinh khoá 21 Chuyên Sư Phạm. Huy chương vàng Olympic toán quốc tế năm 1989. Giảng dạy tại Đại học Paris 6. Thanh viên viện ĐH Pháp (2007). Thành viên hội đồng khoa học – Viện nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM).