Văn bản hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học học kỳ II năm học 2019-2020

Văn bản hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học học kỳ II năm học 2019-2020

Nội dung điều chỉnh từng môn học được Bộ GD&ĐT đưa ra ở đường dẫn sau
Link: https://drive.google.com/drive/folders/1JA137ERiOK1H4NszGRMUgJ8B0GMgnbfT

Leave a Reply