Năm 2019, Trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội tuyển 350 chỉ tiêu hệ chuyên và 180 chỉ tiêu hệ cận chuyên. Tổng số thí sinh đăng ký dự thi là 5.045.

Điểm xét tuyển được tính theo công thức:

ĐXT = ĐTĐK + ĐVĐK + 2.ĐMC

Trong đó:

Chỉ xét tuyển đối với những thí sinh thi đủ các môn, không vi phạm Quy chế thi và các bài thi đều đạt điểm lớn hơn 2 (> 2.00 điểm)

Điểm chuẩn:

STT MÔN CHUYÊN ĐIỂM CHUẨN ĐIỂM CHUẨN HỌC BỔNG
1 TOÁN 28 32.5
2 TIN 28 30
3 22 24.5
4 HÓA 28 31
5 SINH 24 26.5
6 VĂN 27.25 29
7 ANH 23 27.5

Điểm sàn xét cận chuyên: Các thí sinh thi đủ các môn, không vi phạm Quy chế thi và các bài thi đều đạt điểm lớn hơn 2 (> 2.00 điểm), có tổng ĐTĐK + ĐVĐK lớn hơn hoặc bằng 12 được nộp đơn xét tuyển vào hệ cận chuyên.

Trường bắt đầu nhận đơn phúc khảo từ ngày 10/6/2019 đến hết ngày 16/6/2019

Thời gian:

Địa điểm: P.107, nhà D1, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội.

Lệ phí: 80.000đ/môn

Leave a Reply