Danh sách nhà hảo tâm đóng góp

Quỹ Khuyến học - Khuyến tài

– Học bổng Odon Vallet 2021 cho 20 học sinh: 230.000.000đ
– Quỹ học bổng Cam kết đồng hành của ngân hàng BIDV: 500.000.000đ cùng phần hỗ trợ trực tiếp 70.000.000đ cho 7 học sinh đội tuyển vượt khó vươn lên.
– Nhóm cựu học sinh: Anh Nguyễn Tử Quảng (CEO Bkav); anh Nguyễn Tất Đắc (CTO ShopDunk), anh Nguyễn Huy Dũng (Bộ TTTT), anh Hoàng Quốc Việt (CEO Vietsoftpro) đã trao 200.000.000đ
– Học bổng của chị Nhung Lê, K42 Hóa: 30.000.000đ
– Phần ủng hộ của anh Trần Trọng Thành K21 (Foresting the City): 10.000.000đ
– Phần ủng hộ của gia đình anh Phạm Quang Vũ (META, US): 10.000.000
– Phần ủng hộ của công ty hóa chất Việt Quang: 10.000.000đ
– Phần ủng hộ của đại học Swinburne Việt Nam: 10.000.000đ cùng các phần quà dành cho các học sinh ĐT.
-…

Các tổ chức
tài trợ tiêu biểu

Học bổng Odon Vallet 2021
Tài trợ cho 20 học sinh 230.000.000đ
Quỹ học bổng Cam kết đồng hành của ngân hàng BIDV
500.000.000đ cùng phần hỗ trợ trực tiếp 70.000.000đ cho 7 học sinh đội tuyển vượt khó vươn lên
Công ty hóa chất Việt Quang
Tài trờ 10.000.000đ
Đại học Swinburne Việt Nam
Tài trờ 10.000.000đ cùng các phần quà cho học sinh đội tuyển
Previous
Next

Các cá nhân, tập thể
tài trợ tiêu biểu

Chị Lê Hồng Nhung - Cựu học sinh K42
Tài trợ học bổng thường niên Lê Hồng Nhung trao 30.000.000đ
Nhóm cựu học sinh
Anh Nguyễn Tử Quảng (CEO Bkav); anh Nguyễn Tất Đắc (CTO ShopDunk), anh Nguyễn Huy Dũng (Bộ TTTT), anh Hoàng Quốc Việt (CEO Vietsoftpro) đã trao 200.000.000đ
Anh Trần Trọng Thành K21 (Foresting the City)
Tài trợ 10.000.000đ
Gia đình anh Phạm Quang Vũ (META, US)
Tài trợ 10.000.000đ
Previous
Next