Câu chuyện ngành và nghề trước nay vẫn luôn nhận được sự quan tâm của các gia đình khi đứng trước một mô hình giáo dục mới lạ như mô hình giáo dục khai phóng của Fulbright. Vì vậy, từ ngày 17/1 đến 23/1/2022, Đại học Fulbright Việt Nam tổ chức Tuần lễ Chuyên ngành – Majors Festival Week để trả lời câu hỏi của nhiều quý vị phụ huynh và học sinh liên quan tới Giáo dục Khai phóng – Ngành và Nghề.
Sự kiện sẽ được tổ chức trực tuyến trên nền tảng Zoom.
Học sinh có thể đăng ký tham gia sự kiện tại: https://bit.ly/Fulbright-MajorFestival-Registration
Lịch trình của Tuần lễ Chuyên ngành sẽ được diễn ra với những buổi nói chuyện về chuyên ngành xen lẫn với các lớp học thử như sau:
– Thứ Hai, 17/01, 19:00: Ngày hội Khoa học Xã hội – Nghệ thuật – Nhân văn
– Thứ Ba, 18/01, 19:00: Lớp học thử ngành Việt Nam Học: From Local to Global: Vietnam Studies as a Transdisciplinary Field at Fulbright
– Thứ Tư, 19/01, 19:00: Lớp học thử ngành Kinh Tế Học: Money, Politics, and Pandemics: An Introduction to Economics at Fulbright
– Thứ Năm, 20/01, 19:00: Lớp học thử ngành Khoa học Xã hội: Digital Anthropology: The Social Life of the Internet
– Thứ Sáu, 21/01, 19:00: Ngày hội Khoa học Tự nhiên – Kỹ thuật
– Thứ Bảy, 22/01, 16:00: Lớp học thử ngành Toán Ứng dụng: Predicting Stock Price
– Chủ Nhật, 23/01, 16:00: Lớp học thử ngành Kỹ thuật: Introduction to Engineering at Fulbright

Leave a Reply