Cơ chế chi dự kiến của Quỹ Khuyến học, Khuyến tài Chuyên Sư Phạm

Học bổng Đa dạng đầu vào

Cơ chế dự kiến:

Học bổng 30 triệu cho năm đầu tiên (lớp 10) tương đương 2,5 triệu đồng/tháng với các học sinh thỏa mãn:
1) Gia đình có mức thu nhập/đầu người bình quân ở dưới mức giảm trừ gia cảnh với thuế TNCN theo quy định (hiện tại là 4,4 triệu đồng/tháng)
2) Trúng tuyển có với tổng điểm cao nhất HOẶC điểm môn chuyên cao nhất trong các thí sinh
ngoài thành phố Hà Nội dự thi vào cùng khối chuyên. Thí sinh ngoài thành phố Hà Nội được hiểu là thí sinh mà lớp 9 không học tại trường nằm trong TP Hà Nội.

Ngân sách dự kiến: 14 suất học bổng (7 môn chuyên * (1 thí sinh tổng điểm cao nhất + 1 thí sinh điểm môn chuyên cao nhất)) mỗi năm tương đương 420 triệu/năm.

Học bổng Khuyến khích học sinh giỏi

Cơ chế dự kiến:

Với mỗi học sinh đạt giải trong các kỳ thi quốc tế:

  1. Nhất: 200 triệu đồng
  2. Nhì 100 triệu đồng
  3. Ba: 50 triệu đồng
  4. Bằng khen: 20 triệu đồng

Bồi dưỡng giáo viên hướng dẫn:

  1. Nhất: 30 triệu đồng
  2. Nhì 15 triệu đồng
  3. Ba: 7 triệu đồng
  4. Bằng khen: 3 triệu đồng
 2. Ngân sách dự kiến: 2-3 giải mỗi năm tương đương 450 triệu 
3. Danh sách các kỳ thi được coi là kỳ thi quốc tế đáp ứng yêu cầu: Kỳ thi Sáng tạo Khoa học Kỹ thuật Quốc tế Intel (Intel International Science and Engineering Fair), các kỳ thi thuộc hệ thống Olympic khoa học Quốc tế (IMO, IOI, IBiO, IPhO, IChO, IEO…)