Chương trình đào tạo

1. Mục tiêu đào tạo

 • Phát hiện, đào tạo và bồi dưỡng nhân tài cho đất nước ở lứa tuổi học sinh THPT. Qua đó, góp phần đào tạo những học sinh này trở thành những cán bộ nòng cốt trong các lĩnh vực khoa học – kĩ thuật, văn hóa – giáo dục và kinh tế – chính trị của đất nước.
 • Đào tạo ra những con người trưởng thành, phát triển toàn diện cả về phẩm chất và năng lực, phát huy mạnh mẽ tiềm năng cá nhân, đáp ứng những đòi hỏi của xã hội hiện tại và hội nhập quốc tế.

2. Các hệ đào tạo

 • Chuyên toán: 2 lớp (Toán 1 và Toán 2)/ khối.
 • Chuyên Tin học: 1 lớp/ khối
 • Chuyên Lý: 1 lớp/ khối
 • Chuyên Hóa: 1 lớp/ khối
 • Chuyên Sinh: 1 lớp/ khối
 • Chuyên Văn: 1 lớp/ khối
 • Chuyên Tiếng Anh: 2 lớp/ khối
 • Hệ chất lượng cao: 5 lớp/ khối.

Mỗi lớp không quá 40 học sinh.

3. Quy mô đào tạo: Hiện nay trường có 43 lớp với khoảng 1800 học sinh.

4. Chương trình đào tạo: 

Đối với hệ chuyên:

 • Theo chương trình THPT Chuyên được quy định bởi Bộ Giáo dục và Đào tạo và hệ thống các chuyên đề bổ sung được xây dựng bởi các cán bộ giàu kinh nghiệm của nhà trường và sự tham gia góp ý của các khoa chuyên ngành. Học sinh chuyên sẽ được tăng cường môn chuyên với số tiết học lớn hơn chương trình học của học sinh bình thường.  
 • Bên cạnh các tiết học môn chuyên chính trên lớp, trong thời gian lớp 10 và 11, học sinh còn được tham dự các buổi học chuyên đề tăng cường kiến thức cho các môn chuyên mình theo học.
 • Bên cạnh chương trình học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, học sinh còn được tạo điều kiện đi thực tế hoặc tham gia các buổi hội thảo với những nhà nghiên cứu. Các học sinh đặc biệt xuất sắc sẽ được nhà trường giới thiệu để học tập riêng với các chuyên gia. Học sinh được khuyến khích tham gia các kì thi học sinh giỏi của Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng như các kì thi khác, trong nước và quốc tế.
 • Tăng cường ngoại ngữ (Tiếng Anh) cho học sinh: Nhiều lớp đạt tỉ lệ trên 60% học sinh có chứng chỉ IELTS từ 6.5 trở lên.

Đối với hệ chất lượng cao:

 • Là CT các môn học trong CTGDPT 2018 có bổ sung và được tăng cường bởi hệ thống chuyên đề nâng cao.
 • Tăng cường tiếng Anh để đạt các chuẩn quốc tế được quy định bởi các ĐH nước ngoài khi kết thúc THPT.