Trong kì thi Olympic Toán học Quốc tế IMO, số điểm tối đa của bài thi là 42 điểm (6 câu hỏi, mỗi câu 7 điểm). Riêng năm 1979, số điểm tối đa mà các thí sinh có thể đạt được là 40 (6+7+7+6+7+7).

imo-1979

Kể từ lần đầu tham dự vào năm 1974, đến nay (2022) đoàn học sinh Việt Nam đã có 10 người đạt điểm tuyệt đối tại kì thi Olympic Toán học Quốc tế (IMO). Gồm có:

  1. Lê Bá Khánh Trình (IMO 1979, 40/40 điểm) – học sinh trường Quốc học Huế, Thừa Thiên Huế.
  2. Lê Tự Quốc Thắng (IMO 1982, 42/42 điểm) – học sinh trường chuyên Lê Hồng Phong, TP HCM.
  3. Đàm Thanh Sơn (IMO 1984) – học sinh trường Trung học phổ thông chuyên KHTN, ĐHQG HN.
  4. Ngô Bảo Châu (IMO 1988) – học sinh trường Trung học phổ thông chuyên KHTN, ĐHQG HN.
  5. Đinh Tiến Cường (IMO 1989) – học sinh trường Trung học phổ thông Chuyên, Đại học Sư phạm Hà Nội.
  6. Ngô Đắc Tuấn (IMO 1995) – học sinh trường Trung học phổ thông chuyên KHTN, ĐHQG HN.
  7. Đỗ Quốc Anh (IMO 1997) – học sinh trường Trung học phổ thông chuyên KHTN, ĐHQG HN.
  8. Lê Hùng Việt Bảo (IMO 2003) – học sinh trường Trung học phổ thông chuyên KHTN, ĐHQG HN.
  9. Nguyễn Trọng Cảnh (IMO 2003) – hs trường Trung học phổ thông Chuyên, Đại học Sư phạm Hà Nội.
  10. Ngô Quý Đăng (IMO 2022) – hs trường Trung học phổ thông Chuyên KHTN, ĐHQG Hà Nội.

Kì thi có nhiều học sinh Việt Nam đạt điểm tuyệt đối nhất là IMO 2003, với 2 thí sinh.

imo-2003
Năm 2003 là năm duy nhất có 2 học sinh Việt Nam đạt điểm tối đa IMO

Trong số các học sinh VN từng đạt điểm tuyệt đối, Lê Bá Khánh Trình là người duy nhất giành được giải thưởng đặc biệt trong một kì thi IMO (1979). Hiện nay, ông đang giảng dạy tại ĐHKH Tự nhiên TpHCM và thường xuyên tham gia dẫn đoàn HS Việt Nam tham dự các kì IMO gần đây.

Trường Trung học phổ thông Chuyên, Đại học Sư phạm Hà Nội rất vinh dự và tự hào có 2 học sinh đạt điểm tuyệt đối IMO: Đinh Tiến Cường (IMO 1989) và Nguyễn Trọng Cảnh (IMO 2003).

Nguồn: Mathvn.com

Leave a Reply