Bảng vàng thành tích

HCV Olympic Toán Quốc tế 1999 PGS.TS Toán học, Đại học Mississpi (Mỹ)