Bảng vàng thành tích

Huy chương vàng Olympic toán quốc tế năm 1989.