Bảng vàng thành tích

HCĐ Olympic Toán Quốc tế 1978   GS.TSKH, Trưởng khoa Toán, ĐH Sư phạm HN