Bảng vàng thành tích

Năm học

HCB Olympic Toán Quốc tế 1987-88 Phó Chủ tịch Cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan
HCĐ Olympic Toán Quốc tế 1978   GS.TSKH, Trưởng khoa Toán, ĐH Sư phạm HN